Basis HR zaken check

Het niet hebben van een personeelsdossier, een onvolledig personeelsdossier of een personeelsdossier met overschrijdende informatie kan flinke financiële gevolgen hebben. Door de basis op orde te hebben, voorkom je onnodige situaties.

De Basis HR zaken check van Van Veldhuijsen HR Advies zorgt onder andere voor:

  • Voorkomen van boetes
  • Personeelsdossiers die voldoen aan de wet- en regelgeving
  • Professionaliseren van HR- c.q. personeelszaken
  • Minder onnodige personeelskosten
  • Overzicht
  • Zekerheid
  • Duidelijkheid

De Basis HR zaken check is als volgt opgebouwd

1. Kennissessie

Kennismaking met het bedrijf en doornemen van de HR checklist.

2. Check personeelsdossiers

Kritische check personeelsdossiers conform wet- en regelgeving, inclusief check wettelijke bewaartermijnen.

3. Advies

Naar aanleiding van de uitkomst van de kennissessie en de uitvoering van de check personeelsdossiers volgt een uitgebreid advies. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, hoe kan dit opgelost worden en door wie.

Mogelijke gevolgen wanneer personeelsdossiers niet op orde zijn

In Nederland kun je controle krijgen van instanties zoals de arbeidsinspectie en de belastingdienst. Als uit een controle blijkt dat de personeelsdossiers niet op orde zijn, dan kunnen er boetes worden uitgeschreven door deze instanties. Deze kunnen oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden euro’s.

Heb je een langdurig zieke medewerker en heb je het verzuimdossier niet (goed) bijgehouden, dan kan het als gevolg hebben dat je een boete krijgt en dat je geen afscheid kunt nemen van de medewerker na twee jaar ziekteverzuim en ook nog eens een derde jaar loondoorbetalingsverplichting krijgt opgelegd door het UWV.

Ook in het geval van een disfunctionerende medewerker is het belangrijk dat je een goed opgebouwd dossier hebt waaruit blijkt dat de medewerker niet functioneert, dat er duidelijk feedback is gegeven en een reële periode is geweest voor de medewerker om zich te verbeteren. Zonder een dergelijk dossier is een ontslagaanvraag onbegonnen werk.     

Tarief

Voor de Basis HR zaken check maakt Van Veldhuijsen HR Advies een offerte op maat.

Meer weten over de mogelijkheden rondom de Basis HR zaken check en de offerte, neem dan contact op via één van onderstaande contactgegevens.

📩: suzanne@vanveldhuijsenhradvies.nl

📞: 06 39 77 21 39

HR Advies & Support

HR Roadmap

Werving & Selectie

HR Interim